Wednesday, January 11, 2012

Kehidupan dan Kepentingan

Sebuah kesah tentang 'Kehidupan dan Kepentingan' berlaku diantara seorang guru dan anak muridnya.

(Guru mengambil sebuah balang yang besar dan bertanya kan kepada murid-muridnya..)
Guru: Bolehkah kita masukkan batu-batu yang besar ke dalam balang ini?
Murid: Boleh...
(Kemudian Guru tersebut mengisikan balang itu dengan batu-batu yang besar itu dan seketika kemudian bertanya kembali Guru kepeda nak muridnya)
Guru: Bolehkah kita masukkan batu-batu yang kecil ini ke dalam balang yang berisi batu-batu yang besar itu tadi?
Murid: Tidak.
(Kemudian Guru tersebut memasukkan batu-batu yang kecil itu ke dalam balang yang berisi batu-batu yang besar. Alangkah terperanjatnya murid-murid itu apabila melihat batu-batu kecil itu masuk masuk ke dalam balang itu di celah-celah batu yang besar. Selepas itu, Guru itu bertanyakan satu lagi soalan)
Guru: Belehkah kita memasukkan pasir ini ke dalam balang yang berisi dengan batu besar dan batu kecil ini?
Murid: Tidak, cikgu!
(Guru tersebut menuang pasir tersebut ke dalam balang. Murid-muridn itu sekali lagi terperanja melihat pasir-pasir itu masuk kedalam balang itu dam memenuhi ruang-ruang yang tinggal di dalam balang tersebut. Kemudian Guru tersebut menerangkan apa sebab ditanyakan soalan begitu)
Guru: Bayangkan balang itu kehidupan, batu-batu besar itu perkara paling penting, batu-batu kecil itu perkara sederhana penting dan pasir itu perkara yang tidak penting.. Jika kita masukkan pasir dahulu, sudah tentu batu-batu kecil dan batu-batu besar tidak dapat muat untuk masuk ke dalam balang tersebut, tetapi, sebaliknya, jika kita masukkan batu-batu yang besar diikuti dengan batu-batu kecil dan diakhiri dengan memasukkan pasir sudah tentu semua bleh muat ke dalam balang tersebut.. Maksudnya ialah, jika kita isi kehidupan kita dengan perkara yang tidak penting, kita tidak akan ada ruang untuk mengisi perkara-perkara yang lebih penting, tetapi sebaliknya, jika kita isi kehidupan kita dengan perkara yang penting, nescaya kita dapat mengisi kehidupan kita dengan perkara-perkara lain.

No comments:

Post a Comment